Upselling: focus op een beproefde methode (2023)

Of je nu net begonnen bente-commerceof je hebt eenOnline winkelwaar u ongetwijfeld al jaren in geïnteresseerd bentverkoopmethoden via internet.

De upsellingis er een die uw aandacht moet vasthouden. Vaak parallel met dekruisverkoop, deze strategie is erop gerichthet gemiddelde mandje vergrotenvan uw klanten. Hoe ? Door hen producten of diensten aan te bieden"duurder".

Quoi!?Klanten meer laten betalen, werkt dat echt?🤩

Ja ! Het werkt, maar je moet nog steeds hun behoeften begrijpen en ze niets aanbieden.

Kort,upselling werkt!Hoe je dat doet, leg ik in dit artikel uit.

Samenvatting :

  • Upselling: definitie
  • Cross-sell of up-sell: wat zijn de verschillen?
  • Hoe doe je (goed) upselling?
  • De meest voorkomende vormen van upselling
  • Voorbeelden van succesvolle upsellingtechnieken

Upselling: definitie

Upselling (of up-selling, en zelfs up-selling) wordt in het Frans doorgaans vertaald met de term ‘duurder».

Het principe is omde klant een superieure, duurdere versie aanbieden van het product dat hij zojuist heeft gekozen.Dit artikel hoeft uiteraard niet alleen maar duurder te zijn. Essentieel is dat het ook voor de klant interessanter is.

Deze beweging naar de hogere markt kan genererentot 30% extra inkomenop uw website!

Hier is een voorbeeld dat u zeker kent, het is dat van het "maxi"-menu bij McDonald's.

Wanneer de persoon die uw bestelling opneemt, u vraagt ​​of u de voorkeur geeft aan het “klassieke” menu of het “maxi” menu, bieden zij u eenvoudigweg een upsell aan.

Het “maxi”-menu komt inderdaad overeen met de superieure versie van het klassieke menu met iets meer drank en friet voor een paar euro meer.

Cross-sell of up-sell: wat zijn de verschillen?

Als deze twee strategieën hetzelfde doel hebben (verhoog het bedrag van de gemiddelde mandenz.,prima, uw omzet), zijn de methoden enigszins verschillend.

(Video) What Is Upselling & How To Upsell Any Product or Service

Zoals we zojuist hebben gezien, bestaat up-selling uit het aanmoedigen van de klant om voor een duurder product te kiezen dan het product dat hij aanvankelijk koos.

Met cross-selling stelt u uw klant eerder voor om een ​​of meer producten te kopen die complementair zijn aan zijn hoofdaankoop.

Voorbeeld: een internetgebruiker koopt een mobiele telefoon en u raadt hem aan tegelijkertijd een hoesje te kopen dat is aangepast aan het model dat hij heeft gekozen.

💡Meer weten over deze cross-selling strategie? Aarzel dan niet om dit artikel te raadplegen:De gids voor een succesvolle cross-sellingstrategie.

Ontdek onzemodule voor cross-selling voor Prestashop, wat ook erg handig zal zijn voor uw upsell-strategie! (Het is een veelzijdige module! 🏆)

Hoe doe je (goed) upselling?

Hoewel het niet bijzonder ingewikkeld is, kun je je voorstellen dat er wel enkele regels zijn die je moet respecterengoede praktijken die u kunt toepassen om uw verkoop succesvol te verbeteren.

1. Respecteer de behoefte van de klant

Wanneer een gebruiker een artikel in uw onlinewinkel koopt, doet hij dat voorreageren op een probleem of behoefte.

Wanneer hij bijvoorbeeld een handmatige blikopener koopt, heeft hij een hulpmiddel nodig waarmee hij gemakkelijk blikjes kan openen. Hem aanbieden om in plaats daarvan een set pannen te kopen, zal helemaal niet in zijn behoefte voorzien.

Ja: het product dat in upsell wordt aangeboden, moet dit hebbendezelfde functiedan het door uw klant gekozen product.

Zo kun je je pannen weer inpakken! Stel voor om in plaats daarvan een elektrische blikopener te kopen, die efficiënter is dan een handmatige blikopener.

(Video) Upselling Made Easy: 7 Proven Tactics To Make More Profit

2. Wees voordeliger

De upseIt moet ook eenonmiddellijk begrijpelijk voordeelwat het uiteindelijk een betere prijs-kwaliteitverhouding geeft dan het originele product.

Als u bijvoorbeeld een harde schijf met een capaciteit van 1000 GB verkoopt voor € 55, kunt u dezelfde harde schijf in een versie van 2000 GB verkopen voor € 64.

Uw klant begrijpt meteen dat de verhouding aantal gigabytes/prijs veel interessanter is op het duurste product.

Aarzel bovendien niet om dit voordeel te benadrukken door het zwart op wit te vermelden.

Bijvoorbeeld door de woorden toe te voegen: “d.w.z. € 0,032 per GB in plaats van € 0,054”.

3. Behoud de legitimiteit van het oorspronkelijke product

Aandacht,het product dat u via upsell aanbiedt, mag het originele product niet in diskrediet brengengekozen door uw klant.

Als hij een onkruidverdelger voor tuinen en opritten koopt, kan het product dat u hem verkoopt geen onkruidverdelger zijn die twee keer zo sterk is.

Want in dit geval zal uw klant zich afvragen waarom u een onkruidverdelger verkoopt die niet effectief is.

Aan de andere kant kun je voorstellen dat hij de container van 10 liter neemt in plaats van de container van 5 liter.

De meest voorkomende vormen van opschaling

1. Grotere hoeveelheden

Een eenvoudige manier om te up-sellen is door klanten hetzelfde product aan te bieden, maar dan in een ander productgrotere hoeveelheden. Dit is het voorbeeld dat ik je iets eerder gaf met het blikje onkruidverdelger.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u een aanzoek doetbundels of pakken. Dit is een methode die veel wordt gebruikt in grote detailhandelaren en die zijn waarde heeft bewezen.

2. Een nieuwer model

Een gebruiker wil een tv kopen en is geïnteresseerd in een model uit 2020? Als je de 2021-versie van dit product hebt, is hij wellicht ook geïnteresseerd, dus aarzel niet om hem deze aan te bieden!

(Video) How to Upsell

Hij zal niet alleen een tv hebben die aan zijn behoeften voldoet, maar dat ook isrecenter en zal daarom efficiënter zijn.

3. Een multifunctioneel product of een bouwpakket

Zoals u weet, moet het product dat bij upsell wordt aangeboden dezelfde functie hebben als het product dat oorspronkelijk door de klant is gekozen... Maar niets weerhoudt u ervan om in plaats daarvan een voorstel te doeneen artikel dat ook complementaire functies heeft!

Als de internetgebruiker op zoek is naar een wafelmachine, kunt u hem een ​​model aanbieden dat wafels maakt, maar ook croque-monsieur, panini's, enz.

Het werkt ook met kits en dozen.

In plaats van alleen een product te kopen, kunt u het aan de internetgebruiker aanbiedenkies voor een doos met daarin het betreffende product(voorzien in zijn behoefte) en andere items om de ervaring met het product of het resultaat ervan te verbeteren.

Een klant koopt een shampoo voor krullend haar voor u? Stel voor dat ze een set shampoo + conditioner + haarmasker kopen, speciaal ontwikkeld voor hun haartype.

4. Een superieure of maatwerkversie

Ik zal je een voorbeeld geven dat meteen zal werkenkantelen: YouTube en sa-versie premium!

Uiteindelijk "consumeer" je hetzelfde, dat wil zeggen video's op internet, maaru betaalt meer om uw gebruikerservaring te verbeteren(geen advertenties, werking op de achtergrond, offline modus, etc.).

Voorbeelden van succesvolle upsellingtechnieken

Verbeterde inkoopvoorwaarden: het geheime wapen van Booking

Wanneer u reserveert, krijgt u een iets hoger tarief aangeboden, waardoor u extra voordelen krijgt, zoals gratis annuleren.

Upselling: focus op een beproefde methode (1)

De Premium-versie: de essentiële upsell bij Deezer

Wanneer je je favoriete afspeellijsten op Deezer start, wordt je vrijwel altijd aangeboden om te upgraden naar de premiumversie. Voor een paar euro garandeert de site je een onvergelijkbare luisterervaring.

Upselling: focus op een beproefde methode (2)
(Video) Raiid-recensie met walkthrough-demo en massale Super BackDoor-bonussen

De box: een geweldige klassieker voor cosmetische producten

Voor bepaalde producten biedt de Centifolia-site haar klanten de mogelijkheid om in plaats daarvan een “all-inclusive” doos te kopen, inclusief het product in kwestie.

Upselling: focus op een beproefde methode (3)

Upselling is, mits goed uitgevoerd, een veelbelovende verkooptechniek.Hiermee kunt u uw omzet verhogen zonder geld uit te geven aan het winnen van nieuwe klanten.

Overweeg om u te helpen bij het opzetten ervangebruik een geschikte module!😉

Upselling: focus op een beproefde methode (4)

Olivier CLEMENCE

Gepassioneerd door e-commerce en SEO, ben ik de maker van de site reussir-mon-ecommerce.fr. Al meer dan 15 jaar help ik e-merchants om hun bedrijf op een gezonde manier te ontwikkelen. En als ik niet voor mijn scherm zit, komt dat omdat ik achter mijn drums rock speel! !

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 09/08/2023

Views: 6149

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.