Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (2023)

VerkoopEnverkopenZijnhomofonen, dit zijn woorden die hetzelfde klinken maar dat wel hebbenverschillende spellingen en betekenissen.

Als u in de war raakt, vraagt ​​u zich af of u dit moet gebruikenverkoopofverkopen, wij staan ​​voor u klaar.

Wat is het verschil tussenVerkoopEnVerkopen?

Als het aankomt opverkoopversusverkopen, het verschil is de functie van de woorden in de zin (ook wel hunwoordsoort).

Verkoopis een zelfstandig naamwoord, enverkopenis een werkwoord. Maar omdat hun betekenissen met elkaar verband houden, is het gemakkelijk om deze twee woorden door elkaar te halen.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (1)

### Wat doetVerkoopGemeen?

Verkoopheeft een paar verschillende definities, maar ze betekenen allemaal min of meer hetzelfde.

In de meest basale definitie ervan,verkoopis dehandeling waarbij goederen of diensten worden verkocht. Het kan ook verwijzen naar een hoeveelheid verkocht iets, of een speciale tijd met verlaagde prijzen.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (2)

(Video) Notaristip: wat is het verschil tussen de verkoopovereenkomst en de authentieke akte?

Al deze definities zijn datzelfstandige naamwoorden. Als je het hebt over deoverdracht van goederen of diensten tegen geldin de zelfstandig naamwoordvorm die je gaat gebruikenverkoopin je schrijven.

Wat doetVerkopenGemeen?

Verkopendaarentegen is awerkwoorddat betekentom goederen of diensten uit te wisselen in ruil voor geldof andere vormen van valuta.

Het kan ook in een meer metaforische zin worden gebruikt, zoals in ‘een idee aan iemand verkopen’ of ‘je ziel verkopen’.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (3)

Verkopenkan gebruikt worden met eenvoorwerp, zoals “verkoop eenhuis” (Het huis is het ding dat we verkopen, en ook het voorwerp ervanverkopen), of zonder object, zoals in “niet het juiste moment om te verkopen” (verwijzend naar de handeling van het verkopen van een huis in het algemeen).

Verkopenis een onregelmatig werkwoord. Het voltooid deelwoord vanverkopenisverkocht.

Hoe herinner ik me het verschil tussenVerkopenversusVerkoop?

Als je aan het schrijven bent en je moet kiezen tussenverkoopversusverkopen, weet u misschien niet meer welk woord het zelfstandig naamwoord is en welk woord het werkwoord is.

Een gemakkelijke manier om het verschil te onthouden, is dat bij verkoop eenAzoals het woordAuctie, een zelfstandig naamwoord dat een specifiek type verkoop is. Verkopen heeft eeneleuk vindenexchange, want als je iets verkoopt, ruil je het in voor geld.

Maak je geen zorgen als je soms nog steeds in de war raakt. Daar is ProWritingAid voor!Download de browserextensieom live spelling-, grammatica- en stijlcorrecties te zien terwijl u schrijft, waar u ook schrijft.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (4)

(Video) Wat is het verschil tussen een compromis en een wederzijdse aan- en verkoopbelofte? - Wikimmo

Je zult nooit meer een e-mail met een typefout sturen.

Download nu de browserextensie.

Hoe gebruik jeVerkoopin een zin?

Verkoopwordt gebruikt wanneer u een zelfstandig naamwoord (een ding, plaats, persoon of idee) in de zin nodig heeft.

Er zijn veel manieren om verkoop in een zin te gebruiken. Laten we een paar voorbeelden bekijken.

 • Er is een enorme opruimingverkoopVandaag gebeurt het in het winkelcentrum!
 • Mijn zus werktverkoop.
 • Wij hebben ons huis te koop gezetverkoop, en binnen een maand verkocht!
 • Het lijkt alsof er altijd eenverkoopgaande bij Stein Mart.
 • Ik kan deze spijkerbroek niet retourneren; alleverkoopzijn definitief.
 • Deverkoopde prijs was slechts $ 300, wat meer dan de helft was!
 • Deverkoopafdeling al hun doelstellingen voor het derde kwartaal behaald.
 • Koop nu! Deverkoopis slechts voor een beperkte tijd aan de gang.
 • Is dit schilderij voorverkoopop de liefdadigheidsveiling?
 • De hond is er niet voorverkoop.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (5)

En hier zijn enkele voorbeelden uit de literatuur.

 • 'Toch kun je het voor een paar duizend dollar kopen, ervan uitgaande dat je er een voorbeeld voor kunt vindenverkoop.”—De inbreker die Spinoza bestudeerdevan Lawrence Blok
 • “De okapi is er niet voorverkoop., en dat geldt ook voor het vogelbekdier of het aardvarken.”Beatrice en Virgilvan Yann Martel
 • "Liefde voorverkoop.”—De betekenis van Tingo: en andere buitengewone woorden uit de hele werelddoor Adam Jacot De Boinod
 • “De wielen zijn toevallig van het InterCon-formaat, dus ik heb een behoorlijke beurs gehadverkoop.”—RX voor chaosdoor Anvil, Christopher/Flint, Eric (EDT)
 • “Hij was te nerveus over deverkoop.”—De terugkeer van de ballingschapdoor Raymond E. Feist

Zoals je kunt zien, zijn er talloze manieren die we kunnen gebruikenverkoopin ons schrijven. Kun je nog meer voorbeelden bedenken?

Hoe gebruik jeVerkopenin een zin?

Omdat het een werkwoord is,verkopenkan in verschillende vormen voorkomen, afhankelijk van de tijd, stemming en aspect van het werkwoord. Vergeet niet dat de verleden tijd en het voltooid deelwoord van verkopen isverkocht.

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruikverkopenin een zin.

 • Ga jeverkopenuw auto voordat u naar het buitenland verhuist?
 • Sallyverkooptverzekering voor het levensonderhoud.
 • Zij zijnverkoophet bedrijf en het wijzigen van de naam.
 • Excuseer mij, jij ookverkopenhazelnoten?
 • Het geld is het niet waard als het moetverkopenje ziel.
 • De auteurs zullen dat zijnverkoophun boeken aan het einde van het paneel.
 • Zijverkochtons laatste huis, dus we huren haar inverkopendeze ook.
 • Is zeverkopenhaar schilderijen aan het publiek?
 • Verkopenvan die aandelen af ​​voordat de markt instort!
 • Hij is geweestverkoopgoederen zoals cakes en taarten voor meer dan een decennium.

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (6)

Laten we ook enkele voorbeelden uit de literatuur bekijken.

(Video) Succesvol verkopen met deze tip

 • ‘Ik kan nog steeds geen moer schaatsen, maar ik kan het welverkopenHet."-Sommige meisjes: mijn leven in een haremvan Jillian Lauren
 • “Tot mijn vijfendertigste deed ik mijn uiterste bestverkopen, uitverkopen, stap in, stap op.” —Een kerkhof voor gekken: nog een verhaal over twee stedenvan Ray Bradbury
 • “En zodra ik het begon te dragen, begonnen mijn schilderijen dat ook te doenverkopen.”—De spookachtige luchtdoor F.Paul Wilson
 • "Ik zou kunnenverkopennaar Copperfield voor een muntje.”Niet te gelovenvan Roy Johansen
 • 'Dat zal hij zelfs doenverkopenwij de meubels.” —Aanraking van duisternisdoor CT Adams; Cathy Klem

Dit zijn slechts enkele manieren om te gebruikenverkopen– je zult nog veel meer horen in het dagelijks leven.

Waar zijn enkele voorbeelden vanVerkoopversusVerkopen?

We hebben het uitgangspunt van besprokenverkoopversusverkopen. We weten dat het allemaal neerkomt op de woordsoort. Maar soms is het deel van de toespraak misschien niet zo duidelijk.VerkoopEnverkopenbeide verschijnen in zinsneden waarin het misschien moeilijker is om vast te stellen of we het zelfstandig naamwoord of het werkwoord nodig hebben.

Is bijvoorbeeld een persoon die in de 'verkoop' werkt en dingen 'verkoopt'?verkoperofverkoper? Ogenschijnlijk konden ze allebei logisch zijn. Maar het juiste woord isverkoper.

Soms kan de zin waarin het woord voorkomt een andere woordsoort hebben, wat het nog verwarrender maakt!

Kent u het woord voor wanneer iemand zijn waarden of authenticiteit in gevaar brengt, meestal voor geld of roem? Het woord isuitverkocht. Ook al is dat een zelfstandig naamwoord, we gebruiken hetverkopenin plaats vanverkoop.

We zeggen dat een persoon een ismoeilijk verkopen(wat betekent dat het moeilijk is om iets aan te verkopen), niet amoeilijke verkoop, ook al zou je denken dat je een zelfstandig naamwoord nodig hebt.

Aan de andere kant, maak je eenverkoopgesprekof eenverkoopt oproep? U verkoopt iets tijdens de oproep, maar de juiste vorm is dat welverkoopgesprek, wat een zelfstandig naamwoord is.

Je verkoopt brownies bij debak verkoop. Je host eengarage verkoopof eentuinverkoopom overtollige rommel in uw huis te verwijderen. Deze zijn misschien eenvoudiger, maar andere gevallen zijn gemakkelijker te verwarren.

Wat is juist: ‘te koop’ of ‘te koop’?

Dit is een zin die je waarschijnlijk vaak hoort en ziet. Het is lastig om te bepalen of je in deze zin een zelfstandig naamwoord of een werkwoord nodig hebt, omdat beide logisch lijken. De juiste zin is echterTe koop.

Is het ‘in de uitverkoop’ of ‘in de aanbieding’?

Dit is misschien wel mijn favoriete zinsnede waarbij sprake is vanverkoopversusverkopenomdat ik van een goede deal houd. Net als in het bovenstaande voorbeeld, zeggen we dat als iets wordt afgeprijsdte koop.

(Video) Het verschil tussen de verkoop van een BV en een eenmanszaak.

Wat is het verschil tussenVerkoopprijsEnVerkoopprijs?

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (7)

Hier is een lastige situatie. Hoe weet je of je moet gebruikenverkoopprijsofverkoopprijsaangezien beide correcte zinnen zijn?

In het algemeen,de verkoopprijs is de prijs waartegen iets wordt verkocht. Mogelijk komt u deze specifieke zin tegen als u het over onroerend goed heeft. Er is vaak een catalogusprijs of vraagprijs die hoger of lager is dan waarvoor deze daadwerkelijk wordt verkocht.

De verkoopprijs wordt gebruikt om een ​​verlaagde prijs voor een beperkte tijd te beschrijven.Het zijn de kosten wanneer het in de uitverkoop is (met korting).

Hoe weet ik wanneer ik moet gebruikenVerkopenofVerkoop?

Verkoop versus verkoop: wat is het verschil? (8)

Probeer jij nu! Kunt u deze voorbeelden correct weergeven?

 1. Wij gaanverkoop/verkopende familieboerderij.
 2. Bent u ooit bij een zending geweest?verkoop/verkopen?
 3. Ze kocht haar nieuwe auto op Memorial Dayverkoop/verkopen.
 4. ik zou nooitverkoop/verkopenmijn waardigheid voor meer geld.

De antwoorden op de zinnen zijn:

 1. verkopen
 2. verkoop
 3. verkoop
 4. verkopen

Hoe deed je?

Nu je het verschil kent tussenverkoopversusverkopen, je raakt nooit meer in de war!

Breng uw schrijven naar een hoger niveau:

(Video) Basis boekhouden - Aankoop & Verkoop

20 bewerkingstips van professionele schrijvers

Of u nu een roman, essay, artikel of e-mail schrijft, goed schrijven is een essentieel onderdeel van het communiceren van uw ideeën.

Ditgidsbevat de 20 belangrijkste schrijftips en technieken van een breed scala aan professionele schrijvers.

FAQs

Wat valt onder verkoop? ›

Verkoop is het leveren van goederen of diensten aan derden tegen betaling. De verkoop kan plaatsvinden tussen twee bedrijven (B2B, business to business) of tussen een bedrijf en een consument (B2C, business to consumer).

Wat betekent bij verkoop? ›

Bijverkoop = bijverkoop (Engels: up-selling) is een verkooptechniek waarbij de verkoper grotere winst of omzet probeert te halen door de koper een duurder of uitgebreider product of pakket te verkopen dan dat de koper oorspronkelijk van p...

Hoe schrijf je verkoop? ›

de verkoop

naamw. (m.) Verbuigingen: verkopen (meerv.)

Welke woordsoort is verkoop? ›

Woordafbreking
enkelvoudmeervoud
naamwoordverkoopverkopen
verkleinwoordverkoopjeverkoopjes

Videos

1. Aankoop of verkoopmakelaar wat is het verschil?
(Annet de Jong Makelaardij)
2. Wat is het verschil tussen onderhandelen en verkopen?
(DOOR Training & Coaching)
3. Wat is het verschil tussen sales en marketing?
(BO Academy)
4. Verschil aankoopmakelaar en verkoopmakelaar
(NVM)
5. Kopen vs. huren: wat is het beste?!
(Universiteit van Vlaanderen)
6. Wat is het verschil tussen een personal brand en een company brand? Michael Humblet voor Bloovi
(Michael Humblet)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 10/08/2023

Views: 6129

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.